Historia e gamës të automjeteve komerciale të Volkswagen-it.

Para më shumë se 50 vjet u vendosën themelet e fabrikës të Volkswagen-it në Hanover, me çrast me 8 mars të viti 1956, doli nga prodhimi Transporter-i i parë. Kjo kronikë jep një pasqyrë të historisë dhe zhvillimit të automjeteve komerciale të Volkswagen-it.