Transporteri i ri.
Origjinal.

Kur para më shumë se 65 vjet u përgatit
dizajni për automjetin kompakt për dorëzim,
 Volkswagen automjete komerciale vendosi
në plan të parë nevojat e profesionistëve.
 Ai ishte gur themeli i një ideje, e cila që
atëherë është gjithnjë më e pranishme në
çdo gjeneratë të re të Transporterit.