Përse duhet të mendoni gjithmonë për sigurinë?

Tek Multivan ju mbrojnë sistemet e shumta të sigurisë të cilat janë
pjesë e pajisjeve në seri. Sipas dëshirës, mund të mbështeteni edhe në
sistemet inovative për ndihmë të shoferit