Botë plot me mundësi.

S'ka rëndësi se cilin nivel pajimi të Multivan-it do të zgjidhni, për një të gjithë
janë të njëjtë - komoditeti. Në hapësirën e brendshme të automjetit do të
ndeshni vetëm materiale tepër cilësore.