7-nivele transmetimi

Me shtatë nivele transmetimi në një përjetim krejt të ri gjatë udhëtimit.

Ndërruesi i marsheve me friksion të dyfishtë me 7 nivele transmetimi (DSG) mundëson ndryshim të plotë të automatizuar të nivele të transmetimit pa ndërprerje të fuqisë tërheqëse.

Madje dhe furnizimi me
karburant përbën kënaqësi.

Objektivin tuaj e dini vetëm Ju. Ndërsa, objektivin donë do t'ua zbulojmë me kënaqësi:
krijimi i motorëve që u nevojitet më pak karburant, të cilët shkaktojnë më
pak gazra shkarkues dhe më pak ndotje në mjedis