TDI-Motorë

Motorë dizel TDI.

Kombinimi motor me vëllim të vogël, turbo mbushje dhe injektim direkt i bën motorët TDI tepër efikas. Proceset e sakta të injektimit nën trysni të lartë dhe si rezultat i tyre djegia e barabartë e karburantit kujdesen për fuqi më të madhe me konsum të vogël. Me këtë rast, shpenzimet e vogla për servis kontribuojnë në konsumin ekonomik të motorëve.

Madje dhe furnizimi me
karburant përbën kënaqësi.

Objektivin tuaj e dini vetëm Ju. Ndërsa, objektivin donë do t'ua zbulojmë me kënaqësi:
krijimi i motorëve që u nevojitet më pak karburant, të cilët shkaktojnë më
pak gazra shkarkues dhe më pak ndotje në mjedis