Automjet që ju ofron shumë hapësirë.

Falë tre kategorive të peshës, tre distancave midis boshteve, si dhe gjatësisë
së hapësirës për ngarkesë, Ju mund ta përshtatin Crafter-in plotësisht sipas dëshirave tuaja
dhe të ngarkoni më së shumti pesë euro-paleta