I krijuar për detyrat më të vështira

Crafter është aq i fortë dhe i një cilësie të lartë saqë i përmbush edhe detyrat më të vështira.
Prandaj, ju përfitoni tre vjet garanci (deri në 250.000km të kaluara nga fillimi i përdorimit).