Katalogu dhe Çmimorja

Gjej më shumë detaje në lidhje me modelin Caravelle. Katalogu, çmimorja dhe specifikat teknike mund të shkarkohen këtu lehtë, në formatin PDF.

Caravelle.

Katalog
Download PDF (3,7 MB)