Inovativ dhe ekologjik.

Caravelle me teknologji BlueMotion në krahasim me Caravelle
pa teknologji BlueMotion mund të kursejë deri 0,5 l karburant në 100 km, dhe
në atë mënyrë e ndot më pak mjedisin.