Partneri Juaj për performanca të larta.

Caravelle është automjet reprezentativ për transport udhëtarësh. Për këtë
kontribuojnë forma e tij e qartë, pjesa e tij e përparme markante dhe pulsuesit
të vendosur në pjesën e brendshme të fenerëve.