Kënaqet me pak.
Megjithatë, ofron shumë.

Tek Caddy i ri ju pret një gjeneratë e re motorësh, e cila
do t'Ju mahnis me punën e tyre me pak zhurmë dhe me
anën ekonomike. Secili prej këtyre motorëve është i pajisur
në seri me pako masash BlueMotion Technology dhe e
përmbush standardin për gazra shkarkues Euro 6.