Më i fuqishëm. Më ekonomik.
Më ekologjik.

Tek Caddy i ri furgon Ju presin një gjeneratë motorësh
bindës me punën e tyre të qetë dhe anën ekonomike.
Çdo motor individual jepet në seri me pako masash të
 teknologjisë BlueMotion - e cila përbëhet nga sistemi
Start-Stopp, sistemi për rikuperim, sistemi për ndihmë
gjatë nisjes në të përpjetë dhe goma optimale me
 rezistencë nga rrokullisja dhe e plotëson standardin
për gazra shkarkues Euro 6. 

 Përveç kësaj, tek Caddy i ri furgon Ju pret dhe përshtatja
optimale e përfundit, e cila kontribuon për udhëtim më të
 këndshëm. Gjithashtu, për Caddy-n e ri furgon dhe për
Caddy-n e ri Maxi furgon janë disponibël dhe motorët e
njohur me standard për gazra shkarkues Euro 5.