Caddy i ri furgon.
Profesional në të
gjitha drejtimet.

Tani akoma më ekonomik, më funksional
dhe më i gjithanshëm nga paraardhësi i tij.
 Pavarësisht nëse keni zgjedhur Caddy-n e
ri furgon ose Caddy-n e ri Maxi furgon: të
 dy automjetet Ju ofrojnë në numër të madh
risish dhe kuptohet, gjithçka që Ju nevojitet
për punën Tuaj të përditshme.