Katalogu dhe Çmimorja

Gjej më shumë detaje në lidhje me modelin Amarok. Katalogu, çmimorja dhe specifikat teknike mund të shkarkohen këtu lehtë, në formatin PDF

Amarok.

Katalog
Download PDF (6,0 MB)