Përjetojeni Amarok nga ana e tij më e bukur.

Emri i tij e ka prejardhjen nga gjuha e inuitëve dhe do të thotë "ujk". Ashtu si
dhe adashi i tij, Amarok në natyrën e egër ndihet si në shtëpi. Por, ky pick-up
duket bukur edhe në qytet.