Jeta është plot me sfida.
A jeni të përgatitur?

Atje ku të tjerët arrijnë kufijtë e tyre,
Amarok pa kompromis vazhdon përpara rrugën e tij.