Copyright / Haftung.

Të gjitha fotot, tekstet dhe elementet e tjerë në këtë sajt përshtaten me programin e shitjeve të Volkswagen-it në Republikën e Kosovës në momentin e vendosjes të sajtit dhe paraqesin informacion jo detyrues. E ruajmë të drejtën e ndryshimit plotësues. Për konfuzionet e krijuara Volkswagen dhe Porshe Kosova nuk merr përgjegjësi. E ruajmë të drejtën e ndryshimit të konstruksionit, pajimit dhe vëllimit të dërgesës, si dhe devijimet në lidhje me nuancat e ngjyrave. Të gjitha çmimet e dhëna nuk janë obliguese, çmime orientuese, përfshirë dhe TVSH-n.

Programi është mbrojtur me të drejtën e autorit, përfshirë të gjitha pjesët e tij siç janë të dhënat dhe fotografitë. Çdo përdorim pa aprovim, në kufijtë e ligjit për të drejtën e autorit, është e dënueshme. Kjo vlen sidomos për shumëfishimin, përkthimin, vendosjen në mikrofilm dhe përpunimin me dhe në sisteme elektronike.

Përdorimi i fotografive është i lejuar vetëm për arsye private. Volkswagen zotëron pjesën më të madhe të markave tregtare të mbrojtura (markave tregtare). Janë të mbrojtura sidomos markat, Volkswagen, VW, VW AG, Volkswagen Service, Drivers wanted, Lupo, Passat, Beetle, New Beetle , Bora, Golf, Polo, up, Sharan, Jetta, Variant, Caravelle, TDI, SDI, PDI, GTI, 3L, VR6, W10, W12, W16, W18, Syncro, 4MOTION.

Fakti që ndonjë markë nuk është në këtë listë apo në ndonjë tekst nuk është shënuar si markë tregtare e mbrojtur nuk do të thotë se kjo markë tregtare nuk është e mbrojtur apo se ajo markë tregtare mund të përdoret pa miratimin me shkrim të VOLKSWAGEN AG, përkatësisht të Porshe Kosovës.